Назва компанії:
ТОВ «Алекс CO»
Місцезнаходження компанії:
вул. Городоцька, 306
UA-79040 м. Львів
Організаційно-правова форма:
Товариство з обмеженою відповідальністю
Телефон:
+38 (032) 23 23 510
Факс:
e-mail:
Реєстраційний номер компанії:
Підсудність спорів:
Номер у єдиному реєстрі операторів персональних даних (DVR):
Ідентифікаційний номер платника ПДВ (UID):
Банківські реквізити:
ПАТ «ВіЕс Банк»
Код банку:
35101717
Номер рахунку:
26004000008522
IBAN:
351017113032